Alapszabályzat

  • A játékba lépéssel elfogadod, hogy bármi megtörténhet a játékban (működési paraméter változás, hiba miatti veszteségek, ...)
  • A játék hivatalos és egyetlen - belső - értesítési módja a Központi Szolgáltatóház által küldött körlevél. Egyéb belső kommunikációk (pl. chat) nem tekinthető hivatalos állásfoglalásnak a játék menetével kapcsolatban.
  • Amennyiben nem vagy elégedett a játékkal, remélem egy későbbi változat jobban fog tetszeni. Köszönöm, hogy részt vettél benne.
  • Az üzemeltető passzív résztvevője a játéknak, de igyekszik a levelekben feltett kérdésekre válaszolni (LeGyEs néven)
  • Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy önhatalmúlag változtasson a játék működésének paraméterein, de nem zárkózik el a játékos közösség véleményétől.
  • Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a játékmenetből indoklás nélkül is kizárjon játékosokat.
  • Az üzemeltető egyenlő elbírálásban részesít minden játékost.
  • A játékmenet változásairól a Központi Szolgáltatóház értesít, ami mögött nem áll valós felhasználó.
  • A játékban való részvételért, segítség nyújtásért, játékbeni erőforrásokért pénzt kérni tilos!
  • Az üzemeltető nem kér ellenszolgáltatást a játékban való részvételért, viszont fenntartja a jogot a játék azonnali és indoklás nélküli leállítására.
Valamint a legfontosabb, amit mindenképpen észben kell tartania mindenkinek: Ez csak egy játék.

Zandagort szabályzat

A szabályzat elolvasása nem kötelező, betartása viszont igen. Aki megszegi, büntetést kap, ami a szabályszegés súlyosságától függően ideiglenes, egy szerverre szóló vagy végleges kitiltás lehet, utóbbiak accounttörléssel együtt.

1. Accountok

a) Egy embernek egy szerveren egy időben csak egy accountja lehet. Ha valaki több accounttal rendelkezik, az multizásnak minősül. Multizás esetén minden érintett account törlődik, az elkövető pedig egy szerverre szóló kitiltást kap. Másodszori multizás esetén pedig végleges kitiltást.

b) Ha valaki ideiglenesen nem tud játszani, helyettest jelölhet ki magának a PROFIL oldalon. Ekkor a helyettes a saját jelszavával tud belépni hozzá a helyettes_név#helyettesített_név felhasználó névvel, és kezelni az accountját. Ha a helyettes nem helyettesként lép be a saját jelszavával, hanem egyszerűen a másik fél jelszavát elkéri és használja, az multizásnak minősül.

c) Accountot átadni csak az admin engedélyével és csak olyan embernek lehet, aki maga nem játszik ugyanazon a szerveren. Ha játszik, akkor előbb törölnie kell a régi accountját. Ha nem törli, az multizásnak minősül.

2. Bug

Bugot kihasználni tilos.

Bugnak minősül a játék minden olyan működése, ami ellentmond az Encyclopaedia Zandagorticában (továbbiakban: EZ) leírtaknak vagy hiányzik onnan. Mivel az EZ hiányos is lehet, kétség esetén érdemes megkérdezni az admint, hogy valami bug-e vagy sem.

Bug kihasználásának minősül, ha a játékos a bugot aktívan használja azért, hogy előnyhöz jusson és/vagy más játékost hátrány érjen. A célzatosság megállapítását befolyásolja a bug bejelentése, vagyis ha a játékos a bug „kipróbálása” után egyből jelenti a fórumon vagy az info@zandagort.hu címen, az valószínűsíti, hogy nem szándékos kihasználás történt.

Aki bugot kihasznál, 3 napostól véglegesig terjedő kitiltást kaphat büntetésül.

3. Hangnem és viselkedés

a) Accountok, flották, bolygók és szövetségek nevében, valamint az avatarokon és szövetségi címereken szigorúan tilos megbotránkoztató, rasszista, pornográf, politikai és személyeskedő tartalmak használata. Ennek megszegése esetén ideiglenes, illetve szerver végéig szóló kitiltás is kiszabható. Továbbá valós hírességek, márkák, egyéb jogvédett nevek esetében a név megváltoztatását kérhetjük a felhasználótól jogilag megalapozott bejelentés esetén.

b) A chat-en és fórumon tilos bármilyen gyalázkodó, sértegető, szexuális, rasszista, politikai és profán hozzászólás, illetve tilos bármely vallás, nem, etnikai csoport, szexuális beállítottság leszólása, becsmérlése, akár jogosnak érzed, akár nem.

c) Tilos indokolatlan mennyiségű levelek/hozzászólások küldése. Ez nem vonatkozik a játékon belüli szövetségi chat-re és fórumra.

d) Tilos bármelyik játékos számára, hogy adminnak, moderátornak vagy egyéb hivatalos személyzetnek adja ki magát, vagy ismertségre hivatkozva más játékosokat befolyásoljon.

e) Tilos az adminok fenyegetése, zsarolása, megtévesztése, munkájának akadályozása. Ebben a vonatkozásban zsarolásnak minősül az is, ha a játékos az admin döntését vagy a játék fejlesztésének irányát azzal próbálja befolyásolni, hogy saját és/vagy társai törlésével vagy más játékosok ellehetetlenítésével fenyegetőzik.

f) Tilos más játékosok játékon kívülre irányuló fenyegetése. A valós életre irányuló fenyegetések esetén valós hatóságok is eljárhatnak. Ebben az esetben törvényben rögzített kötelességünk a tárolt adatok/logok átadása a hatóságok számára.

4. Károkozás

Tilos a játéknak, szervereinek, tulajdonosainak és üzemeltetőinek kárt okozni. Károkozásnak minősül a szerverek feltörése vagy túlterhelése, a játék eltulajdonítása (legyen az kód, grafika, leírás, történet), a játék klónozása, a prémium szolgáltatásokat kiváltó greasemonkey vagy egyéb eszközök terjesztése, a felsoroltak ellen irányuló lejáratókampány folytatása, vandálkodás a játékhoz tartozó oldalakon (pl. blog, fórum, wiki, facebook), a játék bármely felületén toborzás más játékba (csak a toborzás tilos, a játék megemlítése nem).

5. Prémium

A játék anyagi, vagy szellemi erőforrásokkal való támogatása nem mentesít a szabályok betartása alól, és nem vezet enyhébb elbíráláshoz.